Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by content type
Choose One/Select all
Taxonomy terms
Users

• אתר Y-fox ("האתר") המופעל ע"י חברת אוהי פוקס   ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים ממגוונים.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את _________________.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 10 ימי עסקים.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה
מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באמצעות צור קשר באתר

אחריות ושירות

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
האחריות היא כפי שמחייב החוק בכל מוצר
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר מכירות  החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה : _______________
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת Y-fox כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת אוהי פוקס ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת Y-foxאו למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה השאירו הודעה בצור קשר לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה Y-fox.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

תנאי השירות לתוכנית השותפים של Y-fox

הֶסכֵּם

על ידי הרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים Y-fox ("התוכנית") אתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות הבאים ("תנאי השירות").

Y-fox שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות המשפרות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופות לתנאי השירות. שימוש מתמשך בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה הסכמתך לשינויים כאלה.

הפרה של אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות כלולות מצטברים שנצברו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

  • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להשתתף בתוכנית זו.
  • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
  • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר המתבקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
  • הכניסה שלך עשויה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מורשית.
  • אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. Y-fox אינו יכול ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק מכך שמילאת חובת אבטחה זו.
  • אתה אחראי לכל התוכן שפורסם ופעילות המתרחשת בחשבונך.
  • אדם אחד או ישות משפטית אינם רשאים לנהל יותר מחשבון אחד.
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף בחשבונות המוצרים שלך ב- Y-fox .

קישורים / גרפיקה באתר שלך, במיילים שלך, או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. מותר לך להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, במיילים שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור וגרפיקה גרפית לשימוש בקישור ל- Y-fox . אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא התראה מתאימה.

כדי לאפשר צבירה מדויקת של מעקב, דיווח והפניה, אנו נספק לך פורמטים של קישורים מיוחדים שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך ל- Y-fox . עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך ל- Y-fox משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים. קישורים לשועל ה- Y המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים אלה של קישורים מכונים "קישורים מיוחדים". תוכלו להרוויח דמי הפניה רק בגין מכירות על שועל Yמוצר המתרחש ישירות באמצעות קישורים מיוחדים; לא נישא באחריות כלפיך בגין כשל כלשהו על ידך או על ידי מישהו שאתה מפנה אליו לשימוש בקישורים מיוחדים או אם תקליד באופן שגוי את קוד השותף שלך, כולל במידה וכישלון כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי בסכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לדף המוצר שמקודם.

דמי הפניה / עמלות ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית להרוויח דמי הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, דוא"ל או הודעות אחרות אל https://y-fox.com ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותה תקופה. מוֹשָׁב.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שעוקבים אחריהם ומדווחים באופן אוטומטי על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שמישהו יגיד שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עוקבת אחריה. אנו יכולים לשלם רק עמלות בעסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים המעוצבים כראוי שעוקבים באופן אוטומטי על ידי מערכותינו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק הונאות, בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ -20 $ בהכנסות שותפות. אם חשבון השותף שלך לעולם לא עובר את רף 20 $ , העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף 20 $ .

זיהוי עצמך כשותף Y- שועל

אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסגירתך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג או לטשטש את היחסים בינך לבינך, לומר שאתה מפתח את מוצרינו, לומר שאתה חלק מ- Y-fox או לבטא או לרמוז על קשר או זיקה כלשהם בינינו לביניך או כל אדם אחר או ישות למעט כפי שמותר במפורש על פי הסכם זה (כולל על ידי הבעת או רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים באמצעות קישורי השותפים שלך לשימושך האישי. רכישות מסוג זה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) להלנת דמי הפניה ו / או לסיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד הרווחים השותפים הנוכחיים שלך הם מעל 20 $ , תשלם לך כל חודש. אם לא הרווחת 20 $ מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש הבא לאחר שעברת את הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שקונים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותינו. בהתאם, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו הנוגעים להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ואת נהלי התפעול שלנו בכל עת. לדוגמא, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי מוצרים וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשמת באתר שלך, אתה לא צריך להציג את מחירי המוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את זמינותו או מחירו של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח האתר, לתפעולו ולתחזוקתו ולכל החומרים המופיעים באתרך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי על:

– התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הנלווה
– הבטחת הצגת קישורים מיוחדים באתר שלך אינה מפרה שום הסכם בינך לבין צד ג 'כלשהו (כולל ללא הגבלה כל מגבלה או דרישה שמציב עליך צד שלישי המארח אתך אתר)
– הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל או מקשר עם קישורים מיוחדים)
– להבטיח שחומרים שפורסמו באתר שלך אינם להפר או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– להבטיח כי חומרים המפורסמים באתר שלך אינם הוצאת דיבה או בלתי חוקית אחרת
– להבטיח שהאתר שלך חושף באופן מדויק והולם, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות או אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, שומר ומגלה מידע שנאסף ממבקרים, כולל, במידת העניין, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) רשאים להגיש תוכן ו / או פרסומות ואוספים מידע ישירות ממבקרים ועשויים להציב או לזהות עוגיות בדפדפני המבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתכנית, אתה מסכים כי בעודך משתתף בתכנית, תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות השיפוט בך, בין אם חוקים אלה וכו 'נכנסים לתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה האמורה לעיל, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתכנית תעמוד בכל החוקים הרלוונטיים (פדרליים, מדינתיים או אחרים) השולטים בדוא"ל שיווקי, כולל ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תחל עם קבלת בקשתנו לתכנית ותסתיים לאחר סיומה על ידי אחד הצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב על הפסקת הצד השני. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק באופן מיידי את השימוש והסרת מאתרך את כל הקישורים אל https://y-fox.com , וכל הסימנים המסחריים שלנו, לבוש המסחר והלוגו שלנו, וכל חומרים אחרים המסופקים על ידינו או מטעמנו אליך במסגרת זו או בקשר עם התוכנית. Y-fox שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, Y-fox ישלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 20 $ .

סיום

ל- Y-fox , לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתכנית, או בכל שירות Y-fox אחר , מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או את גישתך לחשבונך, וכן חילוט וויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שישולמו לתשלום בחשבונך אם הן הושכרו באמצעות הונאה, בלתי חוקית או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי, מפוקפקות. Y-fox שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות לכל אדם מכל סיבה שהיא ובכל עת.

יחסי צדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שום שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגות מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם בדרך אחרת, שתסתור באופן סביר לכל דבר בסעיף זה.

מגבלות האחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנוצרים בקשר להסכם זה או לתכנית, גם אם הומצאה לנו האפשרות לנזקים כאלה. יתר על כן, אחריותנו המצרפית הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

הצהרות אחריות

אנו לא מתחייבים או מתחייבים מפורשים או מרומזים ביחס לתוכנית או למוצרים שנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות על כושר, סחירות, אי הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך ביצוע, עיסוק, או שימוש מסחרי). בנוסף, אנו לא מצהירים כי פעולת שועל ה- Y תהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, ולא נהיה אחראים לתוצאות של הפרעות או שגיאות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מכיר בכך שקראת הסכמה זו ומסכים לכל תנאיו ותנאיו. אתה מבין שאנו יכולים בכל עת (ישירות או בעקיפין) הפניות של לקוחות מבקשים בתנאים שיכולים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר האינטרנט שלך או להתחרות בהם. הערכת באופן עצמאי את הרצויות של השתתפות בתכנית ואינך מסתמך על שום מצג, ערבות או הצהרה אחרת מזו שנקבעה בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הקשורה בכל דרך שהיא להסכם זה (כולל כל הפרה אמיתית או לכאורה של זה), כל עסקאות או פעילויות במסגרת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או עם כל אחד משלוחותינו יוגשו לבוררות חסויה, אלא אם כן, ככל הפרנו או איימו בכל דרך שהיא להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש סעד מניעה או סעד אחר בכל מדינה או בית משפט פדרלי (ואתה מסכים לסמכות שיפוט שאינה בלעדית ולהתקיים בבתי משפט כאלה) או בכל בית משפט אחר הסמכותי המוסמך. . בוררות על פי הסכם זה ופסק הבורר יהיה מחייב וניתן להכניסו כפסק דין בכל בית משפט הסמכותי המוסמך.

שונות

הסכם זה יחול על פי חוקת מדינת ישראל ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להקצות הסכם זה, מכוח החוק או אחר, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף לאותה מגבלה, הסכם זה יהיה מחייב, בטוחה לטובת, וניתן לאכיפה כלפי הצדדים ויורשיהם ומטפליהם בהתאמה. כישלוננו לאכוף את ביצועכם הקפדני של הוראה כלשהי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

כישלונה של Y-fox לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהם בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין Y-fox ומנהלים את השימוש שלך בשירות, תוך התייחסות לכל הסכמים קודמים בינך לבין Y-fox (כולל, אך לא מוגבל, לכל הגרסאות הקודמות של תנאי השירות).ל